Clusterbeheer

Clusterbeheer

Door nieuwe eisen aan dossiervorming en elektronische communicatie tussen zorgverleners maar zeker ook vanuit de aangesloten gebruikers en PharmaPartners zelf is er een toenemende behoefte aan duidelijkheid en structuur wat betreft het clusterbeheer. Want een goed georganiseerd clusterbeheer draagt bij aan de kwaliteit van onze gezondheidszorg.

Het gezamenlijk gebruiken van gegevens en basistabellen op een groot cluster vereist een goede organisatie voor het beheer en onderhoud. Vaak is dit een gedeelde taak van de aangesloten huisartsen en apothekers. ZON ICT heeft ruime ervaring in het ondersteunen van het clusterbeheer binnen de informatiesystemen Pharmacom en Medicom en verzorgt dit inmiddels voor meer dan 50 apotheken en 200 huisartsen.

Wat doen we?

ZON ICT biedt professionele ondersteuning in de samenwerking tussen de verschillende eerstelijns zorgverleners. We maken voor u het delen en uitwisselen van patiëntgegevens, zorgvragen en medicatiebewaking helder en praktisch. We zijn gespecialiseerd in het inhoudelijk beheer van uw AIS (‘tabellen’ in uw Apothekers InformatieSysteem) en ondersteunen de werkprocessen.

Vanuit onze ICT organisatie kunnen wij bereikbaarheid en continuïteit bieden en zo klaar staan voor de aangesloten leden. Wij stellen een telefoonnummer en e-mailadres beschikbaar waar de leden vragen of verzoeken kunnen indienen en wij bemiddelen bij verdere oplossingen. Mutaties in de centrale tabellen van het cluster worden uitgevoerd onder toezicht van het bestuur. Periodiek informeren wij de aangesloten praktijken en/of apotheken over mutaties en wijzigingen in de centrale tabellen zoals nieuwe derde codes en lifeline koppelingen.

Uw partner

Dankzij zowel onze kennis van en relaties in de zorgsector en ICT als onze directe lijnen met PharmaPartners is ZON ICT de aangewezen partner in het clusterbeheer. Wij verzorgen het clusterbeheer reeds voor meerdere grote clusters, zoals de Stichting Automatisering Gezondheidszorg Rijnmond (SAGR) voor apothekers en huisartsen in de regio Rotterdam-Noord en Capelle aan den IJssel.

Meer info over PharmaPartners