Samen sterk voor online inzagerecht patiënt

Iedere patiënt heeft vanaf 1 juli 2020 het recht online zijn of haar persoonlijke medische gegevens in te zien. Dit vraagt nogal wat van de huisarts. In de regio Rijnmond zet de ICT Huisartsenraad in op zoveel mogelijk samenwerking.   “Patiëntendossiers écht goed bijhouden is een ingewikkelde klus. Het is tijdrovend om dossiers van bestaande patiënten […]

“Patiëntendossiers écht goed bijhouden is een ingewikkelde klus. Het is tijdrovend om dossiers van bestaande patiënten op orde te krijgen en houden. Daarnaast komen er nieuwe patiënten bij met een oud dossier van hun vorige huisarts. Een eindeloos verhaal. Maar wat nu als die patiënt zelf meekijkt in dat dossier en constateert: Dokter, die medicijnen slik ik al lang niet meer. Of hij merkt op: Hé, ik zie dat mijn allergie er niet bij staat.”

Wimmo van Geldrop, ICT-manager van Huisartsenpost Rijnmond, schetst een voorbeeld van wat er in de toekomst kan gebeuren. Hopelijk zál gebeuren, want het online inzagerecht is een middel om meer grip te krijgen op de eigen gezondheid.

Regie behouden

De meeste huisartsenpraktijken hebben nog veel werk te verzetten voor het zover is. Startpunt is het inrichten van een veilig en toegankelijk digitaal patiëntenportaal per huisartsenpraktijk. Samenwerking is hierbij cruciaal, vertelt huisarts Maarten Timmers, werkzaam in het Rotterdamse stadsdeel Charlois.

“Je moet het regionaal oppakken om te voorkomen dat iedereen het wiel gaat uitvinden. Samen optrekken richting ICT-leveranciers, subsidieverstrekkers en patiënten. Op die manier ontlast je de individuele huisarts en behoud je de regie op ICT-gebied. Zonder samenwerking krijgen ICT-leveranciers het voor het zeggen en wordt het heel moeilijk om oplossingen goed op elkaar aan te laten sluiten.”

‘Wereld haalt ons in’

Eind maart organiseerde de ICT Huisartsenraad de eerste regiobijeenkomst over gegevensuitwisseling met patiënten. Er kwamen honderd belangstellenden op af; merendeels huisartsen en daarnaast praktijkmanagers en -assistentes.

De belangrijkste boodschap aan de huisartsen was: er is een brede samenwerking waar alle relevante partijen in zitten. Een club die zich druk maakt over wat eraan zit te komen en, via het traject van OPEN (Ontsluiten Patiëntgegevens uit de Eerstelijnszorg in Nederland), toegang kan krijgen tot subsidiegeld om huisartsen op weg te helpen.

“De bijeenkomst heeft drempels, weerstanden en verwarring verminderd”, blikt Timmers terug. “Er is nu meer bewustwording en gevoel van urgentie. Huisartsen zien in dat ze rondom automatisering tien jaar hebben stilgestaan. De wereld haalt ons in.”