Praktijkondersteuning

WeSeeDo

Gedreven door noodzaak is ook de eerstelijns zorg in hoog tempo op zoek naar nieuwe en veilige methodes om de zorg te kunnen waarborgen. Beeldbellen met patiënten is met een opmars bezig en ZON ICT biedt hiervoor twee geweldige oplossingen: WeSeeDo Direct (eenzijdig contact) of WeeSeeDo Persoonlijk (tweezijdig contact).

ZON In Praktijk

Onder de naam ZON In Praktijk (ZON IP) verzorgen wij u inzicht in gestructureerde informatie op basis van bronbestanden uit uw Huisartsen Informatie Systeem (HIS), Fysiotherapie Informatie Systeem (FIS) en/of Apothekers Informatie Systeem (AIS). De kracht van ZON IP is de volledige integratie van techniek, gebruiksvriendelijke presentatie en uitgebreide begeleiding en ondersteuning van de gebruikers.

ZON MDS

Als aanvulling op ZON IP heeft ZON ICT ZON MDS ontwikkeld. ZON MDS organiseert het Mutli Disciplinair Samenwerken (MDS), waarbij de kennis van de vershillende disciplines wordt gecombineerd. Dit maakt het mogelijk om bepaalde onderwerpen vanuit meerdere perspectieven te kunnen onderzoeken.

E-Health Monitor

De ontwikkelingen in technische mogelijkheden rondom E-Health breiden zich continue uit. U wilt graag een uitstekende kwaliteit van zorg leveren en E-Health toepassingen zullen daarbij steeds meer gezien worden als onderdeel van de kwaliteit en patiëntbeleving van de door u geleverde zorg. Om een overzicht te hebben van de stand van zaken rondom E-Health heeft ZON-ICT de E-Health monitor ontwikkeld.

De E-Health monitor geeft op één pagina een overzicht van belangrijke E-Health componenten en de status per locatie/discipline. De monitor kan gebruikt worden om ambities binnen de zorggroep of de eigen organisatie te bespreken en de realisatie hiervan te monitoren.

Clusterbeheer

Door nieuwe eisen aan dossiervorming en elektronische communicatie tussen zorgverleners maar zeker ook vanuit de aangesloten gebruikers en PharmaPartners zelf is er een toenemende behoefte aan duidelijkheid en structuur wat betreft het clusterbeheer. Want een goed georganiseerd clusterbeheer draagt bij aan de kwaliteit van onze gezondheidszorg.

Het gezamenlijk gebruiken van gegevens en basistabellen op een groot cluster vereist een goede organisatie voor het beheer en onderhoud. Vaak is dit een gedeelde taak van de aangesloten huisartsen en apothekers. ZON ICT heeft ruime ervaring in het ondersteunen van het clusterbeheer binnen de informatiesystemen Pharmacom en Medicom en verzorgt dit inmiddels voor meer dan 50 apotheken en 200 huisartsen.