ZON ICT implementeert MijnGezondheid.net

Op zondagavond een afspraak maken bij je eigen huisarts? Gegevens inzien in je eigen portaal? Op Gezondheidscentrum Ommoord en Gezondheidscentrum de Tol in Berkel en Rodenrijs kan dat.

Gezondheidscentrum Ommoord is één van de negen gezondheidscentra van Stichting ZONBOOG in Rotterdam. ZONBOOG wil dat al haar patiënten eenvoudig hun medische gegevens kunnen inzien en beheren. Met de implementatie van een nieuw patiëntenportaal krijgen de patiënten toegang tot hun eigen Elektronische Patiënten Dossier (EPD) en voeren zij de regie over hun eigen zorgtaken. Een belangrijke stap om het patiënten makkelijker te maken en zelf meer regie te laten nemen over hun gezondheid.

Patiënten kunnen zelf hun gegevens inzien

Voor het realiseren van deze elektronische toegang tot de eigen medische gegevens zijn ZONBOOG en ZON ICT in maart 2019 gestart met de implementatie van het patiëntenportaal MijnGezondheid.net. Met MijnGezondheid.net kunnen alle patiënten van ZONBOOG op eenvoudige en heel toegankelijke wijze hun medische gegevens inzien en beheren. De patiënt kan afspraken maken, medicijnen bestellen, het medicatiedossier opvragen of het medicatiepaspoort printen. Ook een e-consult en op een beveiligde wijze communiceren met de zorgverlener is mogelijk.
Op MijnGezondheid.net wordt ingelogd met DigiD en SMS. Bij een eerste inlog wordt de overeenkomst met de zorgverlener voor goede en betrouwbare gegevensuitwisseling, ondertekend.

ZONBOOG en ZON ICT hebben als doel dat eind 2019 alle patiënten van ZONBOOG de mogelijkheid hebben tot elektronische inzage van de medische gegevens via MijnGezondheid.net.
Vanaf 2020 komen de onderzoeksuitslagen beschikbaar en vervolgens zullen er steeds nieuwe mogelijkheden aan het patiëntenportaal worden toegevoegd zoals informatie uit het ziekenhuis of de aantekeningen van de huisarts of assistente tijdens het consult.

De implementatie van het patiëntenportaal is een organisatiebreed project en wordt ook gedragen door de zorgverleners. Alex Verhof is als huisarts van ZONBOOG gezondheidscentrum in Ommoord nauw betrokken bij de implementatie en enthousiast over de resultaten tot nu toe. Alex: “Het gebruik van een online patiëntenportaal is een maatschappelijke ontwikkeling en ZONBOOG kan en wil daarin niet achterblijven. Het draait enerzijds om service aan onze patiënten, zoals het maken van webafspraken en aanvragen van herhaalmedicatie, gemakkelijk onderweg of op het werk. Anderzijds ook het betrekken van de patiënt bij zijn eigen gezondheid en huisartsenzorg. Het inzichtelijk maken van een deel van het patiëntendossier, is hierin voor ons een zeer belangrijke stap.”
ZON ICT volgt de ontwikkelingen van de centra met een meetinstrument voor zorgverleners, de E-Health Monitor. Hieruit blijkt dat van de 65.000 bij ZONBOOG ingeschreven patiënten, reeds honderden patiënten online afspraken maken. Dat aantal kan snel omhoog als mensen zelf de voordelen ervaren van ehealth.

Zorgtaken nog toegankelijker met een app

Parallel aan de implementatie van het patiëntenportaal MijnGezondheid.net zijn ZONBOOG en ZON ICT gezamenlijk gestart met de pilot van een app op de mobiele telefoon. De app is een aanvulling op MijnGezondheid.net en biedt de patiënt 24/7 toegang tot het medische dossier.

Met de app kunnen patiënten straks vanaf de mobiele telefoon herhaalmedicatie aanvragen, de innamewekker helpt de patiënt bij een zorgvuldige inname.
De patiënt kan een afspraak maken met de huisarts en deze direct toevoegen aan de eigen digitale agenda. De patiënt kan ook een vraag stellen aan de zorgverlener en indien gewenst direct een foto toevoegen.
ZONBOOG en ZON ICT hebben als doel dat in het eerste kwartaal van 2020 alle patiënten de mogelijkheid hebben de zorgtaken uit te voeren met een mobiele telefoon.

ZONBOOG en ZON ICT

ZONBOOG biedt in haar 9 multidisciplinaire gezondheidscentra klantgerichte en hoogwaardige eerstelijns gezondheidszorg op wijkniveau aan. De centra leveren zorg aan ruim 65.000 patiënten in de Regio Rotterdam.
ZON-ICT is een ICT dienstverlener die een hoogwaardige en betrouwbare infrastructuur aan de samenwerkende zorgverleners levert. ZON ICT heeft een eigen data-analysesysteem ter ondersteuning van de zorg aan ruim 135.000 patiënten.