Eerste beeldbelsessie bij ZONBOOG een feit!

Eerste beeldbelsessie bij ZONBOOG een feit!

Donderdagmiddag 5 februari jl. vond er overleg plaats tussen de Taskforce Arbeidsmarkt en de klankbordgroep. Een overleg laat in de middag dat niet door iedereen op tijd op locatie kon worden bijgewoond. O.a. Eefje Louwers redde het niet om fysiek bij het overleg aanwezig te zijn. Met beeldbellen is een digitale oplossing gevonden om Eefje toch – op afstand – te laten deelnemen aan het overleg. Hiermee is de eerste beeldbelsessie binnen ZONBOOG een feit.

Beeldbellen is natuurlijk niet nieuw, beeldbellen binnen de eigen beveiligde cloudomgeving van ZON ICT is dat wel. Momenteel wordt beeldbellen binnen ZONBOOG uitgerold en kunnen steeds meer medewerkers gebruikmaken van deze digitale oplossing voor overleg op afstand. De oplossing die hiervoor geboden wordt heet Teams, een nieuwe applicatie die volledig geïntegreerd is in onze huidige IT-omgeving en zodoende voldoet aan dezelfde beveiligingseisen, maar toch eenvoudig in gebruik en toegankelijk is.

Op termijn zal de functionaliteit van Teams uitgebreid worden met chatten, schermdeling, gegevensdeling en bestandsdeling, eerst binnen onze eigen organisatie, later met (daartoe geautoriseerde) contacten buiten onze organisatie.

We hopen op deze wijze een steentje bij te dragen aan het verbeteren van de zorg!

Met vriendelijke groet,

Team(s) ZON ICT