Meekijkconsult Rotterdam winnaar van de InEen challenge

Huisartsenorganisaties uit Rotterdam en omstreken hebben met het project ‘Specialistische meekijkconsultatie in de huisartsenpraktijk’ de Challenge van InEen gewonnen. ZON ICT participeert in dit project en voert het kwantitatieve onderzoek uit.

Het project Meekijkconsult is in 2016 als pilot gestart en richt zich op het voorkomen van onnodige doorverwijzingen naar de tweede lijn, door het verhogen van de deskundigheid van de eerste lijn. Een ambitieuze pilot waarin gebouwd is aan samenwerkingsafspraken tussen huisartsen en medisch specialisten. Ambitieus omdat er meerdere ziekenhuizen, diverse zorggroepen, gezondheidscentra en praktijken bij betrokken zijn.
Inmiddels doet een derde van de huisartsenpraktijken, alle ziekenhuizen en een aantal zelfstandige behandelcentra uit de regio mee aan dit initiatief. Huisartsen hebben hierdoor de mogelijkheid om een medisch specialist of kaderarts te raadplegen op een voor hen passende wijze, digitaal of fysiek, vanuit hun eigen praktijk, de huisarts blijft altijd hoofdbehandelaar.

Het succes in de regio Rotterdam is te danken aan de intensieve samenwerking tussen betrokken huisartsenorganisaties en het brede draagvlak.

Doorontwikkeling

60% van de patiënten die meedoen aan een consultatie wordt niet doorverwezen en 40% wordt gerichter doorverwezen. Dat het meekijkconsult substantieel kosten bespaart, staat vast. Deelnemend organisatie ZONBOOG heeft behoefte om het meekijkconsult uit te breiden tot een Medisch Diagnostisch Overleg (MDO). Daar zit natuurlijk een ICT-vraagstuk aan vast, waarvoor ZONBOOG en ZON ICT nu in de verkennende fase zijn. Het geeft straks ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld de huisarts, de fysiotherapeut, de patiënt en de specialist in één sessie met elkaar te laten praten. Hoe mooi is dat?